top of page
+6681 866 3522  |  ติดต่อ เรา

เราคือบริษัทบริหารจัดการน้ำ
มืออาชีพ

โซลูชั่น
เพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณ

ยินดีต้อนรับสู่ IWM Thailand

International Water Management Company Limited (IWM) ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรอาวุโส

และผู้บรหารโครงการที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน

กว่าทศวรรษที่กิจกรรมของเรามุ่งเน้นไปที่การบำบัดน้ำและการรีไซเคิลน้ำในประเทศไทย

และระบบบำบัดด้วยกระบวนการพิเศษ

เช่นการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลขั้นสูงและเทคโนโลยีการแยกเกลือออกจากน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

งานบริการของเราดำเนินการทั้งในน้ำ (เฟสของเหลว) และอากาศ (เฟสแก๊ส)

ภาพรวมของสิ่งที่เราทำ

Drops of Water
Water Purifier & Glass

Mobilized Water Treatment  
Supply, providing relief to the
people in need as a result
of the flood of 2011.

bottom of page